logo firmy

Carnaval Sp. z o.o. , ul. Przybysza 15a, Warszawa; tel: 890 833 965

Pay-kadry i płace

Usługi  

⇒ Zajmujemy się doradztwem w zakresie spraw kadrowych. A mianowicie pomagamy w selekcji nowych pracowników. Wybór kilkunastu kandydatur przedstawiamy naszemu usługobiorcy i w zależności od potrzeb uczestniczymy w ostatecznym wyłonieniu kandydata na dane stanowisko.

InwentaryzacjaPrzeprowadzamy także inwentaryzacje oraz spisy z natury. Używamy do tego fachowych rozwiązań oraz nowatorskich sposobów raportowania wyników inwentury. Proponowany przez nas spis z natury przeprowadzany jest przez wykwalifikowanych fachowców, którzy dokonywali inwentury już wielokrotnie. Sam proces inwentaryzacji może by,c przeprowadzony pod kontrolę Państwa firmy.

⇒ Ewidencjonujemy posiadane środki trwałe, dokonujemy księgowania ich amortyzacji oraz aktualnego użytkowania. Nie musimy chyba pisać, jak ważną kwestią jest prawidłowa księgowość w zakresie środków trwałych. Robimy to tanio oraz przejrzyście.

⇒ Kolejnym ogromnym sektorem naszych działań jest administracja płacami pracowników. Polega ona między innymi na:     

♦Sporządzaniu comiesięcznej listy płac oraz zarządzaniu przelewami pensji na konta pracowników.     

♦Księgowaniu wypłat dla pracowników i przygotowywaniu zestawień płacowych dla pracodawcy. Ich częstotliwość jest uzależniona do wcześniejszych ustaleń zawartych w umowie.     

♦Przygotowujemy rozliczenia PIT dla pracowników firmy.     

♦Przygotowujemy dokumentację dla ZUS-u i zaświadczenia dla pracowników o opłacaniu składek ubezpieczeniowych.

⇒Ostatnią oferowaną przez nas usługą jest zarządzanie sprawami personalnymi w firmie. Do naszych obowiązków należą wszystkie prace biurowe w tym zakresie. A mianowicie:     

♦Sporządzanie umów między pracownikiem i pracodawcą.     

♦Zakładanie i aktualizowanie teczek pracowników.      

♦Monitorowanie ważności badań lekarskich jak i szkoleń BHP.     

♦Opracowujemy raporty wedle potrzeb klienta.     

♦Opracowujemy  deklaracje miesięczne do PFRON.     

♦Dostarczmy niezbędne informacje do GUS.